แจ้งปิดระบบในวันที่ 17 สิงหาคม 2561


เพื่อทำการทดสอบการเปิดใช้งานเสียบบัตรประชาชนของเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด


คลิ๊กเพื่อเข้าใช้งานระบบ

*** ติดต่อสอบถาม

คุณผ่องพรรณ ขันนารัตน์ 02-232-1416
คุณวัยญา ยิ้มยวน 02-232-1040